22 53 33 17
22 53 33 17

Faglig Fredag om social kontrol: Lyt aktivt og skab et sikkert rum

Dato: 19. februar 2020
Fagfolk er vigtige, når det handler om at hjælpe børn og unge, som er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Til Faglig Fredag i Memox gav Rabab, som er socialfaglig koordinator i Memox, en række gode råd til, hvordan man som fagperson spotter de unges signaler og får dem i tale.

Negativ Social kontrol er et emne som kan være svært at tale om - og det er ikke nemt præcist at spotte tegnene på, at et barn eller ung er udsat for negativ social kontrol.
Rabab nævner en række tegn, man som fagperson skal være opmærksom på, fx
  • Familien overvåger barnets eller den unges mobil og computer.
  • Begrænsninger i valg af fritidsaktiviteter, påklædning, kærester og venner.
  • Spiseforstyrrelser og generel nedtrykthed og depression.
  • Pludselig ændring af adfærd eller fravær fra skolen.
  • Ensomhed og isolation
Hun understreger dog, at man ikke uden videre kan se de forskellige tegn på mistrivsel som udtryk for negativ social kontrol. For er det teenageproblemer, eller handler det om noget helt andet?

Hvis man skal finde ud af det, kræver det, at man lytter til den unges historie.


Sæt dig ind i den unges tankesæt

”En god dialog kommer ikke af sig selv, og da slet ikke, når det drejer sig om en ung, der er presset, angst og er opdraget med, at det er forkert at tale med en fremmed om familiens interne anliggender. Eller er så angst, at det eneste, han eller hun orker, er at overleve. Det er disse tunge forhold, der hviler på den unges skuldre, når hun eller han søger hjælp,” forklarer Rabab 

Hendes råd til fagpersoner er at spørge og lytte åbent og undgå egne forforståelser.

”Det skaber tillid, når den unge oplever, at fagpersonen har forståelse for andre værdier og tilgange til tilværelsen end den traditionelt etnisk danske. Og så er det vigtigt, at man som fagperson formår at være aktivt lyttende og undersøgende i samtalen, så man hverken overdramatiserer eller underkender barnet eller den unges situation. Man skal derfor sætte sig ind i barnets eller den unges tankesæt,” lyder rådet fra Rabab.

Fakta: Hvad er negativ social kontrol?

Der er tale om negativ social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder fx den enkeltes selvbestem-melse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle.

Familiens ære og omdømme vejer tungt

Ifølge Rabab er mange af de unge splittet mellem to kulturer og forvirret over egen identitet.

”Måske er de selvstændige og seje udadtil i skolen og sammen med vennerne, men når de kommer hjem, har de en anden maske på. De sidder med en stor skam og skyldfølelse. De føler sig illoyale overfor deres forældre og over for sig selv. Mange har aldrig haft et fortroligt rum med deres mor og far, hvor de fortæller om deres tanker, behov og drømme. Det kan måske handle om, at forældrene mangler evnen til at ”se” deres børn og har svært ved at sætte sig ind i barnets følelser,” forklarer Rabab.

Børn og unge, der er udsat for negativ social kontrol, kommer tit fra en familiestruktur, hvor det kollektive livssyn og ærestænkning står over individet. Hensynet til familiens omdømme og ære vejer altså tungt på de unges skuldre.

”Ære handler om at fortjene respekt fra andre. Det er kvinder og unge piger, der bærer æren, og hvis de gør noget, der krænker æren, så er det en skam og vanære, der rammer hele familien. Og æren kan først genoprettes, når baglandet ser, at familien gør noget for at fjerne skammen,” forklarer Rabab.

Det betyder, at de unge bliver begrænset i deres udfoldelse og skal leve i overensstemmelse med de normer og værdier, som familien pålægger dem. De bliver ikke opdraget til at være selvstændige og at stå på egne ben.

Tværtimod bliver de opdraget til ikke at træffe beslutninger på egen hånd for i stedet underlægge sig de beslutninger, som træffes af patriarkerne i familiehierarkiet. Hvis ikke kan der komme sanktioner i form af vold og begrænsninger.
 

Tænk altid på den unges sikkerhed

Derfor kan det være ekstra svært for barnet eller den unge at betro sig til en pædagog, lærer eller sagsbehandler af frygt for konsekvenserne.

Det understreger vigtigheden af, at man altid tager barnet eller den unge alvorligt, hvis de ikke ønsker at involvere familien. For årsagen kan være , at der er en reel risiko for, at familien udsætter dem for vold eller overgreb, fordi de bryder familiens tavshed.

”Som udgangspunkt bør man i æresrelaterede sager altid tale alene med den unge, før familien eventuelt involveres. Vi har en forpligtelse til at yde de unge et sikkert og fortroligt rum og den bedst mulige beskyttelse, når de fortæller om, at de udsættes for negativ social kontrol,” pointerer Rabab.
 

Rabab 

 
  • Socialfaglig koordinator i Memox
  • Uddannet socialrådgiver
  • Underviser på Memox' Familiebehandleruddannelse på modul 4 om kulturforskelle i familiestrukturer og opdragelsesformer
  • Har tidligere arbejdet for bl.a.  ForældreFonden og landsorganisationen Bydelsmødre 
Læs og se flere gode råd til fagfolk, forældre og unge om, hvad vi stiller op med negativ social kontrol
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
14. juni 2021
Memox lancerer ny specialiseret spædbørnsindsats til udsatte og sårbare forældre
Memox er nu klar til at tilbyde Sikker Start. Det er en specialiseret indsats til udsatte spædbørnsforældre, som skal være med til at skabe en sikker ramme omkring spædbarnets trivsel og udvikling i det første altafgørende leveår.
Læs indlæg
2. juni 2021
Det gør en kæmpe forskel, når forældrene føler sig set og hørt
”Det er her i Danmark, vi skal bo og føre vores liv videre. Det er her, vi skal opdrage vores børn. Så det nytter ikke, at vi trækker værdier fra vores hjemland ned over hovedet på børnene, når det ikke giver mening for dem.”
Læs indlæg
25. maj 2021
Vi fortsætter kun vores indsatser, så længe det er nødvendigt
For knapt halvandet år siden skiftede socialrådgiver-uddannede Mona Zandi jobbet som leder i en kommunal børne- familieafdeling ud med en stilling som teamleder i Memox. Og hun er glad for at kunne konstatere, at gennemsigtighed, tillid og respekt er nøgleord i Memox’ samarbejde med kommunerne.
Læs indlæg
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Memox | Tlf. 22 53 33 17 | CVR: 37851582