22 53 33 17
22 53 33 17

Sjælland

Socialfaglig kvalitet

Karina Jensen | Teamleder Øst, socialfaglig kvalitet
- På barsel

Karina er uddannet socialrådgiver og har derudover en diplomuddannelse inden for børne- og familieområdet. Karina har arbejdet som sagsbehandler og leder i en familieafdeling, og hun har desuden erfaring som exitkoordinator inden for bande- og rockerområdet. 

Sprog: Dansk og engelsk

Telefon: 53 83 33 17

Jørgen Frichke | Teamleder Øst, socialfaglig kvalitet


Jørgen er uddannet antropolog og har derudover en uddannelse i grundlæggende ledelse fra CBS. Jørgen har arbejdet som souschef og koordinator i en socialfaglig virksomhed og har praktisk erfaring med socialt udsatte og kriminalitetstruede unge i Kriminalforsorgen og i døgninstitutionsregi.
 

Sprog: Dansk, engelsk, tysk, spansk og portugisisk 

Telefon: 53 84 33 17

 

Anja Swiatek | Teamleder for konsulenterne i Øst


Anja har mange års erfaring som leder indenfor forskellige kommuner. Hun har bl.a. været fagchef for det specialiserede børnemyndighedsområde. Desuden har hun ledelseserfaring indenfor SSP-området og arbejdet med kriminalitetstruede unge.

Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 53 70 33 17

Rikke Burrild | Teamleder Øst, Socialfaglig Kvalitet

Rikke er uddannet socialrådgiver og har en diplomuddannelse i udsatte børn og unge. Rikke har erfaring som socialrådgiver og socialfaglig koordinator inden for børne-, unge- og handicapområdet og har særlig erfaring i arbejdet med unge med funktionsnedsættelser og deres familier. 


Sprog: Dansk og engelsk
Telefon: 53 62 33 17

Ahu | Socialfaglig koordinator

Ahu har en kandidatgrad i Socialvidenskab og Globale Studier fra Roskilde Universitet. Hun har erfaring fra jobbet som projektkoordinator, hvor hun b.la. har arbejdet med unge hjemløse. Derudover har Ahu arbejdet på en institution for udsatte og kriminalitetstruede unge. Ahu har derfor særlig viden om udsatte og sårbare grupper i samfundet. 


Sprog: Dansk, engelsk og tyrkisk
Telefon: 53 76 33 17

Rabab | Socialfaglig koordinator

Rabab er uddannet socialrådgiver og social- og sundhedsassistent. Rabab har blandt andet arbejdet for Forældre Fonden, landsorganisationen Bydelsmødre og Fortunen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hun har erfaring med rådgivning, administrativt arbejde og inddragelse af socialfaglige- og sundhedsfaglige samarbejdspartnere.


Sprog: Dansk, engelsk, persisk, arabisk, dari og svensk
Telefon: 31 36 33 17

Josefina | Socialfaglig koordinator

Josefina er uddannet pædagog med specialisering i sociale udfordringer, og har en efteruddannelse i Løsningsfokuseret Samtaleterapi. Hun har erfaring som kontaktperson, samværskonsulent og familiebehandler i arbejdet med udsatte børn, unge, voksne og familier. Josefina har desuden særlig erfaring i arbejdet med kriseramte familier. 

Sprog: Dansk og engelsk
Telefon: 31 76 33 17

Ditte | Socialfaglig koordinator


Ditte er uddannet socialrådgiver, og har flere års erfaring som myndighedssagsbehandler. Ditte har kommunal erfaring som både sagsbehandler og faglig koordinator i en familieafdeling. Hun har derfor særlig erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. 

Sprog: Dansk og engelsk
Telefon: 53 62 34 17

Denise | Socialfaglig koordinator

Denise er cand.mag. i Kultur og sprogmødestudier og Engelsk fra Roskilde Universitet. Denise har erfaring som koordinator i børneforeningslivet, hvor hun blandt andet har arbejdet med tilrettelæggelse af aktiviteter for udsatte børn og minoriteter, samt anerkendende kommunikation. 

Sprog: Dansk og engelsk
Telefon: 53 71 34 17

Nanna | Socialfaglig koordinator


Nanna har en kandidatgrad i Psykologi & Sundhedsfremme fra Roskilde Universitet. Derudover har hun en efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi. Nanna har erfaring med rådgivning, koordinering af forskellige aktivitet og kontaktpersonsfunktion. Derudover har Nanna praksisnær erfaring i arbejdet med kriseramte voksne og familier.
 
Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 53 89 34 17

Nadia | Socialfaglig koordinator


Nadia er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring som myndighedssagsbehandler bag sig. Hun har kommunal erfaring som socialrådgiver, projektmedarbejder og konsulent for faglig udvikling i arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
 
Sprog: Dansk, engelsk, urdu, punjabi og hindi 

Telefon: 53 84 36 17

Maria | Socialfaglig koordinator


Maria er uddannet socialrådgiver og har en kandidatgrad i Socialt Arbejde. Hun har erfaring som socialrådgiver på børne- og familieområdet, herunder for børn og unge med hhv. funktionsnedsættelser og psykosociale udfordringer. Maria har også arbejdet som dagtilbuds- og skolesocialrådgiver og har desuden erfaring med projektlederrollen i forbindelse med implementering af en socialfaglig metode og et understøttende system. 
 
Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 53 82 36 17

Sandra | Socialfaglig koordinator 


Sandra er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som myndighedssocialrådgiver i flere år. Hun har desuden erfaring som daginstitutionsrådgiver og socialfaglig koordinator på myndighedsområdet i arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. 

Sprog: Dansk og engelsk
 
Telefon: 53 86 34 17

Arjman | Socialfaglig Koordinator

Arjman er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har flere års erfaring med  familiebehandling og forebyggende indsatser samt boligsocialt arbejde med multietniske børn, unge og familier. Ved siden af sit arbejde som socialfaglig koordinator er Ajman tilknyttet som konsulent i Memox. 


Sprog: Dansk, engelsk, urdu, panjab, kasmiri

Telefon: 53 71 34 16

Jacob| Studentermedhjælper


Jakob går på 2. år af socialrådgiveruddannelsen og har udover sit virke som studerende også erfaring i arbejdet med børn, unge og familier, da han i flere år har arbejdet som skolelærer og frivillig fodboldtræner. 

Sprog: Dansk og engelsk
 

Maria | Studentermedhjælper


Maria læser en bachelor i psykologi. 

Sprog: Dansk og engelsk

Laura | Studentermedhjælper

Laura læser til dagligt til socialrådgiver. Laura har erfaring med børn, unge og familier i kommunalt sammenhæng og har også arbejdet indenfor det socialfaglige felt på Filippinerne. 

Sprog: Dansk og engelsk

Alberte | Studentermedhjælper 


Alberte læser til dagligt en bachelor i sociologi fra Københavns univesitet. 

Sprog: Dansk og engelsk 

 

Laura | Studentermedhjælper


Laura læser til dagligt til socialrådgiver og arbejder ved siden af som frivillig rådgiver hos Børns Vilkår. Hun har praktisk erfaring fra myndighedsområdet inden for arbejdet med udsatte borgere. 

Sprog: Dansk og engelsk 
 

Louise | Studentermedhjælper


Sprog: Dansk og engelsk 

 

Skoleboost

Katrine | Teamleder for Skoleboost


Katrine er uddannet lærer og har arbejdet inden for feltet i 15 år. Derudover har hun læst en diplomuddannelse i ledelse og har arbejdet som souschef på en privatskole

Sprog: Dansk og engelsk 


Telefon: 53 60 33 17

Nicola | Skolecoach


Nicola er uddannet lærer og har arbejdet indenfor specialområdet siden 2003. Nicola har erfaring med undervisning og behandling af udsate børn og unge, herunder specialundervisningg, dagbehandling, inklusion og interne skoler. 

Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 53 80 34 17

Vicki | Skolecoach


Vicki er uddannet lærer og har efteruddannet sig indenfor pædagogisk udvikling samt teamudvikling. Vicki har arbejdet som inklusionsvejleder på almenområdet, lærer i en gruppeordning for børn med diagnoser samt som lærer i et dagbehandlingstilbud. Vivki har særlig erfaring med at få børn til at trives bedre i skolen

Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 31 39 34 17

Økonomi og administration

Kira | Økonomichef


Kira er uddannet cand.merc.aud og har bred erfaring med regnskab og økonomistyring i små og mellemstore virksomheder. Kira har tidligere arbejdet som revisor og som Finance Manager.

Sprog: Dansk og engelsk
 
Telefon: 53 69 34 17 

Krasen | Controller/ It


Krasen har en bachelor i Kulturvidenskab og en kandidat i Service Management fra CBS. Han har erfaring som driftskoordinator og controller inden for socialpsykiatrien og branchen for tolke. 

Sprog: Dansk, engelsk
Telefon: 53 69 33 17

Line | Receptionist, administrativ koordinator
 

Line har en professionsbachelor i Sportsmanagement og har stor erfaring med kundeservice.

Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 53 64 36 17

HR

Anne Sofie True | HR Partner


Anne Sofie er uddannet cand. public og har arbejdet med organisationsudvikling i både offentlige og private virksomheder indenfor forskellige fagområder. 

Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 53 63 34 17

Line | HR-koordinator

Line er uddannet kontorassistent med speciale i privat administration. 

Sprog: Dansk og engelsk
Telefon: 53 88 33 17

Karoline | HR konsulent


Karoline læser til dagligt en kandidat i psykologi, hvor hun er i gang med at skrive speciale i socialpsykologi og organisationspsykologi. 

Sprog: Dansk og engelsk

Telefon: 53 79 34 17

 

Udvikling

Amelevi Hounou Rathleff | Udviklingschef 


Amelevi er uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut og har i mange år arbejdet på kvindekrisecentret Den Åbne Dør. Derudover som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Sprog: Dansk, fransk, engelsk, ewe og mina

Telefon: 53803317

Katrine | Projektleder


Katrine er uddannet lærer og har arbejdet inden for feltet i 15 år. Derudover har hun læst en diplomuddannelse i ledelse og har arbejdet som souschef på en privatskole

Sprog: Dansk og engelsk 


Telefon: 53 60 33 17

Kommunikation & Marketing

Mona Zandi | Teamleder for Kommunikation og Marketing


Mona er uddannet socialrådgiver og har bred erfaring indenfor børne og unge området. Hun har tidligere erfaring som projektleder i Røde Kors for uledsagede mindreårige med gadeorienteret adfærd, socialrådgiver i modtagelsen og tovholder for overgrebspakken i respektiv kommune. Mona har derudover erfaeing som myndighedsleder for børn og unge, samt erfaring som leder for familiebehandlere og kontaktpersoner.

Sprog: Dansk og engelsk 

Telefon: 31 56 33 17

Pernille | Kommunikationskonsulent


Pernille er uddannet cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet med kommunikation i blandt andet socialforvaltningen i Københavns Kommune. 

Sprog: Dansk, engelsk og dansk tegnsprog

Telefon: 53 65 34 17

Julie | Kommunikationsassistent


Julie har en bachelor i dansk og psykologi og læser nu en kandidat i sprogpsykologi på Københavns Universitet. 
 
Sprog: Dansk og engelsk

Telefon: 31 56 33 17
 

Dorte | Relationsmedarbejder

Dorte har arbejdet som mødekoordinator i B2B-regi, både i det offentlig og det private og har erfaring med service og menneskekontakt. 


Sprog: Dansk og engelsk
Telefon: 53 89 33 17
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
Navn:
*
Kommune:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Memox | Tlf. 22 53 33 17 | CVR: 37851582