22 53 33 17
22 53 33 17

Konsulenter

I Memox er der tilknyttet professionelle veluddannede konsulenter med multietniske baggrunde med blandt andet afstamning fra Danmark, Togo, Nigeria, Burundi, Congo, Tyrkiet, Libanon, Irak, Thailand, og Vietnam. Konsulenterne arbejder tæt sammen. Der prioriteres en høj faglighed, hvorfor sagerne løbende bliver drøftet. Derudover modtager alle løbende supervision.
 
Samira
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Samira har en bachelor i arabiske- og mellemøstlige studie. Derudover  har hun også en bachelor i international og interkulturel socialrådgivning. Samira har erfaring fra arbejdet som kontaktperson og mentor for udsatte børn og unge. Hun har også erfaring som projektkoordinator i en multikulturel børnehave. 
Mia
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Mia er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut med speciale i graviditets-, fødsels- og tilknytningspsykologi. Mia er desuden certificeret i sikkerhedsplanlægning og i COS-P Tryghedscirklen. Hun har mange års erfaring med familiebehandling og har undervist i fødselsforberedelse, efterfødselsgrupper samt ledet og undervist på uddannelsen til fødselscoach. 
Salar
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, kurdisk, turkmensk, azeri, farsi og tyrkisk
Læs mere »
Salar er uddannet pædagog, har en diplomuddannelse i ledelse og en efteruddannelse i narrativ familieterapi. Salar har erfaring fra arbejdet som pædagog og familiekonsulent, hvor han blandt andet har arbejdet med udsatte børn og unge i socialt belastede familier. Derudover har Salar erfaring som kontaktperson og støttepædagog.
Birute
Sprog:
Dansk, engelsk, litauisk og russisk
Læs mere »
Birute har en uddannelse i socials arebjde og er uddannet socialrådgiver. Birute har erfaring som socialrådgiver i en myndighed og har særlig erfaring i arbejdet med udsatte kvinder.
Nadia
Sprog:
Dansk, arabisk
Læs mere »
Nadia er uddannet socialrådgiver og har taget kursus om arbejdet som mentor. 
Hun har erfaring som jobkonsulent og helhedsorienteretmentor. Derudover har Nadia erfaring som integrationssagsbehandler. 

 
Camilla
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Camilla er uddannet pædagog og har en kandidat i kultur- og sprogmødestudier. Camilla har stor erfaring i arbejdet med udsatte børn og familier med forskellige etniske baggrunde. 
Malik
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, hindi og punjabi
Læs mere »

Malik har en uddannelse som mentor samt en uddannelse som social- og medicinsk tolk. Malik har erfaring inden for integration, oversættelser, undervisning samt arbejdet som mentor for udsatte børn og unge. 

Malik er arbejdsmiljørepræsentant for konsulenterne og kan træffes på mobil: 4225 6518

Wassim
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Wassim er uddannet ungdomspædagog og certificeret familiebehandler. Han har bred erfaring som familiebehandler for udsatte familier og som kontaktperson for børn og unge. Derudover har Wassim erfaring som SSP-medarbejder, vejleder, politibetjent og mentor.
Erika
Sprog:
Dansk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk
Læs mere »
Erika har en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Hun er uddannet certificeret familiebehandler og har bred erfaring med udsatte børn, unge og familier. Erika har desuden mange års erfaring i inter- og tværkulturelt arbejde både i Danmark og i udviklingslande.
Lida
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Lida er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i Pædagogisk Psykologi. Hun er certificeret familiebehandler og har bred erfaring med udsatte familier, børn og unge, både som familiebehandler, underviser af flygtninge, mentor og jobkonsulent. Derudover har Lida været frivillig inden for socialt arbejde blandt andet ifh. til selvmordstruede unge.
Kamuran
Sprog:
Dansk, engelsk, kurdisk og tyrkisk
Læs mere »
Kamuran er uddannet socialrådgiver. Deudover er Kamuran certificeret familiebehandler og har lavet frivilligt socialt arbejde og været tovholder på en kvindecafé for etniske minoritetskvinder.
Nelem
Sprog:
Urdu, punjabi, engelsk og dansk
Læs mere »
Nelem er uddannet socialrådgiver. Hun har erfaring med sagsbehandling og rådgivning fra kommunal regi. Derudover har hun erfaring fra frivilligt arbejde i en pigeklub hos Dansk Flytgningehjælp. 
Kawa
Sprog:
Dansk, engelsk, kurdisk og persisk
Læs mere »
Kawa er uddannet pædagog. Han har erfaring med udsattebørn og unge fra døgninstitutionsområdet. Derudover han han erfaring fra arbejdet som støtte- kontaktperson for unge med diagnoser og i Røde Kors børnecenter. 
 
Lisbeth
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Lisbeth er uddannet pædagog og har efteruddannelse indenfor neuropædagogik og familieterapi. Hun har erfaring i arbejdet som pædagog på institutioner og i specialbørnehave og har desuden arbejdet som social konsulent. 
Tom
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Tom er uddannet politibetjent, psykoterapeut og social mentor. Han har erfaring som pædagogisk og social metor og som pædagogisk medarbejder på psykosociale institutioner. 
Sheghel
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Sheghel er uddannet lærer, tolk og certificeret familiebehandler. Hun har taget efteruddanelse indenfor tosprogede- og kulturel videnskab og konflikthåndtering. Sheghel har mange års erfaring fra arbejdet som folkeskoelærer, men har også arbejdet som tolk og med socialt udsatte. 
 
Eveline
Sprog:
Polsk, dansk og engelsk.
Læs mere »
Eveline er uddannet pædagog. Eveline har særlig erfaring med arbejdet med børn i institutionsalderen og har erfaring med tværfagligt samarbejde med børn i skolealderen. 
Bettina
Sprog:
Dansk, svensk og norsk
Læs mere »
Bettina er socialpædagog og har efteruddannet sig i oplevelsesorienteret psykoterapi, konfliktvejledning og mindfullness. Bettina har mange års erfaring inden for familiearbejdet. Hun har særlig erfaring i arbejde med mennesker med angst, depression og PTSD. 
Cihan
Sprog:
Dansk, engelsk, tyrkisk, kurdisk (kurmanji) og tysk
Læs mere »
Cihan har en bachelor i pædagogik og har flere års erfaring som pædagog og støttepædagog. Derudover har Cihan arbejdet i udlandet på et rehabiliteringscenter for børn og unge med psykiske og fysiske vanskeligheder. 
Hassan
Sprog:
Dansk, engelsk & arabisk
Læs mere »
Hassan har en kandidatgrad i pædagogik samt diplomuddannelse i menneskerettigheder. Hassan er desuden uddannet skolelærer og har erfaring som skolelærer. Han er leder for Red Barnets læringscafe for udsatte børn og unge, samt skribent og foredragsholder på forskellige universiteter og institutioner. 
Jette
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Jette er uddannet pædagog og har taget efteruddannelser indenfor socialpædagogik og ledelse. Jette har erfaring som socialpædagog og har arbejdet med børne- og ungeudredningsopgaver og overvågede samvær. 
Johanna
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Johanna har en professionsbachelor i pædagogik samt en kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi. Johanna har særligt erfaring fra arbejdet som støttepædagog for børn og unge med diagnoser.
Amaal
Sprog:
Dansk, Engelsk og Somalisk
Læs mere »
Amaal er udannet socialrådgiver. Hun har erfaring fra arbejdet som socialrådgiver og som mentor for udsatte børn og unge. Derudover har Amaal arbejdet på et krisecenter med kriseramte kvinder. 
Pakeeza
Sprog:
Dansk, pashto, dari, farsi, hindi/urdu og engelsk
Læs mere »
Pakeeza læser psykologi og sundhedsfremme på Roskilde Universitet. Pakeeza har erfaring som familiebehandler for udsatte familier, børn og unge og har desuden arbejdet som kontaktperson og bistandsværge.
Liselotte
Sprog:
Dansk, engelsk og tysk
Læs mere »
Liselotte har en kandidatuddannelse i musikterapi med speciale i musikterapi til børn og unge i sorg. Liselotte har erfaring fra arbejdet som psykoterapeut, hvor hun har arbejdet med stressrelaterede samtaleforløb, samt samtalegrupper for børn og unge i sorg. Liselotte har desuden erfaring fra arbejdet som coach.
Joseph
Sprog:
Dansk, engelsk, russisk, persisk, dari, tyrkisk og pastho
Læs mere »
Joseph er cand.mag. i tværkulturelle studier. Han er certificeret familiebehandler og har bred erfaring med udsatte familier, børn og unge, både som familiebehandler og som frivillig inden for socialt arbejde for afghanske unge.
Nathalia
Sprog:
Dansk, svensk, engelsk og tysk
Læs mere »
Nathalia er uddannet international interkulturel socialrådgiver, mindfulness life coach og har læst Social Policy på Yale University. Nathalia har erfaring med socialt arbejde fra NGO til forvaltning.
Anna
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Anna er uddannet pædagog og familieterapeut. Anna har erfaring som familierådgiver, pædagog og støttepædagog og har særligt erfaring med børn med ADHD, autisme og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
Sidse
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Sidse er uddannet pædagog og familieterapeut. Sidse har mange års professionel erfaring med udsatte familier, børn og unge samt småbørn, herunder særlig erfaring inden for autismespektret.
Annette
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Annette er uddannet socialpædagog og psykoterapeut. Hun har blandt andet erfaring fra arbejdet som socialpædagog, familiebehandler, psykoterapeut og kontaktperson. Annette har desuden erfaring med normalområdet 0-3 årige fra vuggestue og dagpleje.
Fadia
Sprog:
Dansk, persisk, arabisk og kurdisk
Læs mere »
Fadia er uddannet pædagog og har en kandidat i socialt arbejde. Derudover er hun certificeret familiebehandler. Fadia har mange års erfaring i pædagogisk arbejde med familier, børn og unge og har arbejdet som både familiebehandler, mentor og underviser for flygtninge.
Waffa
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Waffa har en professionsbachelor i pædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Waffa har erfaring som familiebehandler, både i Danmark, men også i Syrien. Hun har derudover 15 års erfaring som frivillig inden for det pædagogiske felt. 
Xhenisa
Sprog:
Dansk, engelsk, tysk og albansk
Læs mere »
Xhenisa har en bachelor i pædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har erfaring med at undervise kvinder og børn med en anden sproglig baggrund end dansk med henblik på at styrke deres sprogkundskaber og integration. Xhenisa har desuden specialiseret sig inden for autismeområdet.
 
Fahad
Sprog:
Dansk, engelsk, pashto og urdu
Læs mere »
Fahad har en kandidatgrad i psykologi med speciale i børneopdragelse og børns adfærd. Han har tidligere arbejdet med familierådgivning og familieterapi. Fahad har derudover arbejdet som frivillig hos Dansk Flygtningehjælp, hvor han bl.a. har arbejdet på at indføre workshops for flygtninge og indsatte i fængsler. 
Helle
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Helle er uddannat pædagog og har efteruddannelser indenfor psykoterapi og ledelse. Hun har erfaring indenfor specialpædagogikken fra forskellige bosteder og væresteder og har særligt erfaring med relations- og netværksarbejde. 
Inas
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Inas er uddannet pædagog. Hun har erfaring som frivillig på et projekt, der skal integrere kvinder med anden etnisk baggrund i det danske samfund. Derudover har hun erfaring med sprogtilegnelse og trivsel hos børn. 
Dileta
Sprog:
Dansk, engelsk og litauisk
Læs mere »
Dileta er uddannet pædagog og specialpædagog. Dileta er certificeret familiebehandler og har professionel erfaring med udsatte familier, børn og unge. Hun har desuden arbejdet frivilligt som psykologisk konsulent, hvor hun har hjulpet børn og unge med forskellige problemer.  

Azra
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Azra er uddannet pædagog og har en kandidat i socialt arbejde. Arza har erfaring som mentor og kontakt- og støtteperson. Azra har særlig erfaring med arbejde inden for autismespektret. 
Pia
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Pia er uddannet pædagog. Hun har erfaring fra arbejdet som kontaktperson og har særlig erfaring med blandt andet voksne og unge med autisme og andre diagnoser.
Naghma
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu og punjabi.
Læs mere »
Naghma er uddannet pædagog. Naghma har derudover erfaring med arbejdet i et asylcenter, hvor hun har fungeret som familiebehandler og rådgiver.
Anh Thu
Sprog:
Dansk og vietnamesisk
Læs mere »
Anh Thu er uddannet pædagog og har flere års erfaring inden for det pædagogiske felt. Anh Thu brænder for børns trivsel, sundhed og udvikling. Derudover har Anh Thu en diplomuddannelse som sprogvejleder.
Sebastian
Sprog:
Dansk, engelsk og spansk
Læs mere »
Sebastian er uddannet pædagog. Sebastian har mange års professionel erfaring med børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover har han særlig erfaring med anbragte børn og unge.
Irene
Sprog:
Dansk og Engelsk
Læs mere »
Irene er uddannet pædagog og psykoterapeut. Irene har erfaring fra jobbet som pædagog for børn i institutionsalderen, men har også stor erfaring med arbejdet med udsatte børn, unge og familier. 

 
Christina
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Christina er uddannet pædagog, certificeret familiebehandler og har desuden en diplomuddannelse i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier. Hun har mange års erfaring med udsatte familier, børn og unge, både som familiebehandler, pædagog, støtteperson samt rådgiver for børn og familier. 
Susanne
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Susanne er uddannet pædagog, og hun har blandt erfaring som pædagogisk familierådgiver. Susanne har desuden erfaring inden for småbørnsområdet samt børn og unge med diabetes.
Le
Sprog:
Dansk, engelsk, vietnamesisk og tjekkisk
Læs mere »
Le er uddannet pædagogisk assistent og har derudover en efteruddannelse i neuropædagogik. Le har arbejdet som pædagog og familiebehandler, og har særlig erfaring fra arbejdet med borgere med forskellige diagnoser
Renata
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk og russisk.
Læs mere »
Renata er uddannet pædagog og neuropædagog. Renata har erfaring som pædagog og tolk og har derudover undervist børn og unge i polsk.
Sara
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk, arabisk
Læs mere »
Sara har en bachelor i Ernæring og Sundhed og en kandidat i Arbejdslivsstudier og Psykologi. Sara arbejder som familiebehandler på fuld tid i Memox. 
Thuvarakai
Sprog:
Dansk, tamilsk, engelsk og tysk
Læs mere »
Thuvarakai har en bachelor i antropologi og en kandidat i global udvikling. Hun har erfaring som tolk og som projektmedarbejder på International Rehabilitation Council. 
Senait
Sprog:
Dansk, engelsk og tigrinya
Læs mere »
Senait har mange års erfaring som tolk på forskellige kommunale sager men også som frivillig. Derudover har hun arbejdet som socialfaglig konsulent for nye flygtninge i Danmark. 
Sofia
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Sofia er uddannet psykoterapeut og har mange års erfaring fra arbejdet som psykoterapeaut og støtte/kontakt person på et bosted. 
Monika
Sprog:
Dansk, engelsk, russisk og litauisk
Læs mere »
Monika er uddannet social- og sundhedshjælper og har flere års erfaring indenfor dette felt i flere år. 
Germaine
Sprog:
Dansk, kinyarwanda, fransk, engelsk og swahili
Læs mere »
Germaine er ved at uddanne sig som socialrådgiver. Hun har desuden erfaring fra hjemmeplejen og har arbejet som asylmedarbejder med forældreløse børn. 
Erik
Sprog:
Dansk & engelsk
Læs mere »
Erik er uddannet klubpædagog og har over 30 års erfaring i arbejdet som pædagog på ungdomsklubber, fritidscentre og som skolepædagog. Erik har derudover erfaring som familiekonsulent og tolk. 
Hanne
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Hanne er uddannet coach og familieterapeut. Hun har erfaring som coach, plejeforælder og som privatdagplejer. Derudover har Hanne en bachelor i religion fra SDU.
Arjun
Sprog:
Dansk, engelsk, indisk, nepalesisk og bhutanesisk.
Læs mere »
Arjun er uddannet pædagog og har en bachelor i statskundskab. Han har lang erfaring i arbejdet med flygtninge, og har b.la arbejet som pædagog i en flygningelejr. 
Jamal
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk og serbokroatisk
Læs mere »
Jamal har mange års erfaring som pædagogmedhjælper, som kontaktperson og familiekonsulent for udsatte børn og unge med andet etnisk oprindelse en dansk. Han har derudover arbejdet som kulturformidler på myndighdsområdet for børn og familier 
 
Mezlum
Sprog:
Dansk, arabisk og kurdisk
Læs mere »
Ibo
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Ibo har arbejdet 10 år som dansk-arabisk tolk og her derfor mange års erfaring fra arbejdet med udsatte børn, unge og familier. 
Rikke
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Rikke er uddannet familie- og ungecoach og certificeret familiebehandler. Hun har erfaring som familiebehandler og kontaktperson for udsatte børn, unge og familier. Derudover er Rikke i gang med at uddanne sig til socialrådgiver.
Bayan
Sprog:
Dansk, arabisk og kurdisk sorani
Læs mere »
Bayan er uddannet lærer og familieterapeut. Derudover er hun certificeret familiebehandler. Bayan har mange års erfaring med at arbejde med udsatte familier af anden etnisk baggrund samt flygtninge.
Siham
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Siham er uddannet sygeplejerske og er certificeret familiebehandler. Hun har erfaring med socialt arbejde med udsatte grupper samt med borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk.
Thilde
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Tilde er uddannet lærer, coach og trivselstræner. Thilde har erfaring med tværkulturelt samarbejde, blandt andet som lærer på et asylcenter. Thilde har desuden erfaring med at arbejde med unge med autisme og ADHD.
Amel
Sprog:
Dansk, Engelsk, Arabisk og Fransk
Læs mere »
Amel er uddannet ergoterapeut og har mange års erfaring indenfor det socialpsykiatriske felt. Derudover har Amel været frivillig hos Røde Kors som besøgsven.
Ana
Sprog:
Dansk, engelsk, fransk, spansk og rumænsk
Læs mere »
Ana har en kandidatgrad som translatør og tolk i engelsk. Hun har erfaring med sprogundervisning, tolkning og oversættelse. Derudover har Ana arbejdet med rådgivning af socialt udsatte på engelsk, rumænsk og spansk.
Sacdiyamal
Sprog:
Dansk, engelsk og somali.
Læs mere »
Sacdiyamal er ved at uddanne sig til pædagog. Hun har arbejdet som somalisk tolk,  for nyankomne flygtninge og ældre somaliere. Derudover har Sacdiyamal erfaring fra arbejdet som mentor for udenlandske unge piger. 
Saddiqa
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Saddiqa er ved at uddanne sig til socialrådgiver. Hun har erfaring fra arbejdet som socialrådgiver for betinget dømte og prøveløsladte. Derudover har Saddiqa arbejdet frivilligt som bydelsmor, hvor hun har hjulpet kvinder af etniske minoritetsgrupper med praktiske hverdagsopgaver. 
Azadeh
Sprog:
Dansk, engelsk og persisk
Læs mere »
Azadeh er certificeret Life og Business coach og har færdiggjort en diplomuddannelse i Inddragelse og samtaler, med børn, unge og familier, i 2019 samt certificeret Familiebehandler, i 2021. På nuværende tidspunkt er Azadeh i gang med at videreuddanne sig som psykoterapeut. Derudover har hun tre års erfaring som børnerådgiver i Børns Vilkår. 
 
Cassa
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, amharisk og tigrinya
Læs mere »
Cassa har en kandidat i International Relations and Development med speciale i flygtninge og integration i Danmark. Cassa har erfaring som kontaktperson, rådgiver, integrationskonsulent og socialformidler i arbejdet med flygtninge og integration.  
Shazia
Sprog:
Dansk, Engelsk, Urdu, Norsk, Hindi, Punjabi, Tysk og Svensk.
Læs mere »
Shazia er uddannet familiebehandler, mentor og sundhedscoach og er desuden ved at uddanne sig til psykoterapeaut og parterapeaut. Derudover er hun også uddannet tolk. Shazia har mange års erfaring som mentor og støtte/kontaktperson for etniske minoritetsfamilier og har arbejdet med integration og beskæftigelse i samarbejde med landets jobcentre. Shazia har desuden erfaring fra arbejdet med børn og unge med diagnoser. 
Alice
Sprog:
Dansk, engelsk, kinesisk og tysk
Læs mere »
Alice har en kandidat i kinesisk samt et bestået pædagogikum. Alice har mange års erfaring fra arbejdet som mentor, tolk samt gymnasie- og skolelærer. Derudover har Alice arbejdet som international- og studievejleder.
Sumaira
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, punjabi og hindi
Læs mere »
Sumaira er uddannet mentor, og hun har flere års erfaring fra arbejdet som mentor for udsatte borgere. Derudover har Sumaira arbejdet som tolk og støtteperson. 
Cecilie
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Cecilie læser til pædagog, og hun har erfaring med at arbejde med udviklingshæmmede unge og voksne. Cecilie har desuden erfaring med kontaktpersonopgaver og samvær.
Nadia
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Nadia er uddannet sygeplejerske. Hun har erfaring fra sit frivillige arbejde som netværksperson for flygtninge. 
Siff
Sprog:
Dansk og swahili
Læs mere »
Siff er uddannet jordemoder og har blandt andet erfaring fra arbejdet med familiedannelsesprocessen fra tidlig graviditet til livet som familie. Siff har desuden international erfaring med frivilligt arbejde inden for det sociale og det sundhedsfaglige felt.  
Halim
Sprog:
Albansk og Dansk
Læs mere »
Halim er uddannet socialrådgiver med en helhedsorienteret tilgang til arbejdet. Halim har fokus på børn- og ungeområdet og har speciale inden for børn og unge med forskellige handicap.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Memox | Tlf. 22 53 33 17 | CVR: 37851582