22 53 33 17
22 53 33 17

Konsulenter

I Memox er der tilknyttet professionelle veluddannede konsulenter med multietniske baggrunde med blandt andet afstamning fra Danmark, Togo, Nigeria, Burundi, Congo, Tyrkiet, Libanon, Irak, Thailand, og Vietnam. Konsulenterne arbejder tæt sammen. Der prioriteres en høj faglighed, hvorfor sagerne løbende bliver drøftet. Derudover modtager alle løbende supervision.
 
Sara
Sprog:
Dansk, engelsk, post, arabisk
Læs mere »
Sara har en kandidat i arbejdslivsstudier og psykologi, og i hendes daglige virke er hun familiebehandler på fuldtid i Memox.
Agnes
Sprog:
Dansk, engelsk og swahili
Læs mere »
Agnes studerer til socialrådgiver. Agnes har erfaring med socialt arbejde inden for national udviklingspolitik samt med unges sundhed og kønsaspekter. 
Rikke
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Rikke læser til socialrådgiver og er desuden uddannet familie- og ungecoach og certificeret familiebehandler. Derudover arbejder Rikke som frivillig rådgiver. 
Suzan
Sprog:
Dansk, engelsk, tysk, polsk og arabisk
Læs mere »
Suzan har en kandidatgrad i sundhedsfremme, sundhedsstrategier og psykologi fra RUC. Suzan har desuden praktisk erfaring med frivilligt arbejde med socialt udsatte unge. 
Ali
Sprog:
Dansk, engelsk, farsi og urdu
Læs mere »
Ali har bred praktisk pædagogisk erfaring fra blandt andet arbejde som kontaktperson og lærer. Derudover har Ali også erfaring fra frivillighedsområdet.
Bettina
Sprog:
Dansk, svensk og norsk
Læs mere »
Bettina er uddannet i oplevelsesorienteret psykoterapi og som socialpædagog. Bettina har mange års erfaring inden for familiearbejdet. Hun er desuden uddannet øreakupunktør, konfliktvejleder samt yoga- og mindfulmessinstruktør, og hun har erfaring i at arbejde med mennesker med angst, depression og PTSD.
Anna
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Anna er uddannet pædagog og familieterapeut. Anna har erfaring som familierådgiver, pædagog og støttepædagog. Anna har særligt erfaring med børn med ADHD, autisme og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
Kawa
Sprog:
Dansk, engelsk, kurdisk og persisk
Læs mere »
Kawa læser på pædagoguddannelsen på UCC. Kawa har erfaring som støtteperson i Røde Kors børnecenter samt fra døgninstitutionsområdet med udsatte børn og unge.
Arjman
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, panjabi, kashmiri (potwari)
Læs mere »
Arjman er uddannet socialrådgiver og læser i dag en kandidat i pædagogisk psykologi. Arjman har erfaring med forbyggende arbejde med udsatte unge samt boligsocialt arbejde med multietniske børn, unge og familier. Derudover har Arjman erfaring fra frivillighedsområdet.
Camilla
Sprog:
Dansk, engelsk og tysk
Læs mere »
Camilla er uddannet social- og sundhedshjælper og ergoterapeut. Camilla arbejder til dagligt som social- og sundhedshjælper, og hun har desuden erfaring med rehabilitet, psykiatri, unge og voksne. 
Cihan
Sprog:
Dansk, engelsk, tyrkisk, kurdisk (kurmanji) og tysk
Læs mere »
Cihan har en bachelor i pædagogik, og hun har flere års erfaring som pædagog og støttepædagog. Derudover har Cihan arbejdet i udlandet på et rehabilitetscenter for børn og unge med psykiske og fysiske vanskeligheder. 
Bayan
Sprog:
Dansk, arabisk og kurdisk sorani
Læs mere »
Bayan er uddannet lærer og familieterapeut og er desuden certificeret familiebehandler.
Bayan har erfaring med at arbejde med familier af anden etnisk baggrund samt flygtninge.
Erika
Sprog:
Dansk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk
Læs mere »
Erika har en cand.pæd. i pædagogisk antropologi fra Århus Universitet. Erika har desuden mange års erfaring i inter- og tværkulturelt arbejde både i Danmark og i udviklingslande.
Fadia
Sprog:
Dansk, persisk, arabisk og kurdisk
Læs mere »
Fadia er uddannet pædagog og er i gang med en kandidat i socialt arbejde. Derudover er Fadia uddannet familiebehandler. Hun har erfaring fra pædagogisk arbejde samt som mentor og underviser for flygtninge.
Kamal
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk og tysk
Læs mere »
Kamal er uddannet pædagog og har blandt andet erfaring med at arbejde med børn og unge i asylcentre. Derudover har Kamal også en coachuddannelse.
Fei Fei
Sprog:
Dansk, engelsk og kinesisk (mandarin og kantonesisk)
Læs mere »
Fei Fei har en kandidatgrad i asienstudier (kinastudier) og erfaring med at arbejde med sprogundervisning.
Joseph
Sprog:
Dansk, engelsk, russisk, persisk, dari, tyrkisk og pastho
Læs mere »
Joseph har en cand.mag i tværkulturelle studier samt en kandidatgrad i filosofi. Jospeh har bred erfaring blandt andet fra frivilligt arbejde med afghanske unge.
Anh Thu
Sprog:
Dansk og vietnamesisk
Læs mere »
Anh Thu er uddannet pædagog, og hun har flere års erfaring inden for pædagogik. Anh Thu brænder for børns trivsel, sundhed og udvikling. Derudover har Anh Thu en diplomuddannelse som sprogvejleder.
Tina
Sprog:
Dansk, engelsk og tysk
Læs mere »
Tina er uddannet pædagog samt børne- og familiekonsulent, hvilket hun har flere års erfaring indenfor. Tina er derudover i gang med en efteruddannelse som psykoterapeut. Derudover har Tina erfaring fra frivilligt arbejde.
Edith
Sprog:
Dansk, engelsk, swahili og arabisk
Læs mere »
Edith har en cand.soc. fra Aalborg Universitet og er desuden uddannet som interkulturel socialrådgiver. Edith har i en lang årrække arbejdet som socialrådgiver og har erfaring inden for psykiatri i udsatte områder. Derudover har Edith også flere års erfaring inden for frivilligt arbejde.
Sebastian
Sprog:
Dansk, engelsk og spansk
Læs mere »
Sebastian læser på pædagoguddannelsen i Roskilde. Sebastian har erfaring som ledsager for en funktionsnedsat dreng. Derudover har han erfaring med at arbejde med anbragte børn og unge.
Ulricha
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Ulricha har en kandidat i psykologi og uddannelsesstudier fra RUC, og hun er også uddannet pædagog. Ulricha har erfaring som pædagog og støttepædagog. 
Kasper
Sprog:
Dansk og Engelsk
Læs mere »
Kasper er uddannet ergoterapeut og har i de sidste 5 år arbejdet som mentor og støttekontaktperson for udsatte borgere. Kasper har erfaring med arbejdet inden for afklaring af ressourcer og begrænsninger samt det at være et bindeled til systemet.
Christina
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Christina er uddannet pædagog, og hun har desuden en diplomuddannelse i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier. Christina har erfaring fra arbejdet som pædagog, støtteperson samt rådgiver for børn og familier. 
Irene
Sprog:
Dansk og Engelsk
Læs mere »
Irene har både uddannet sig som pædagog og psykoterapeut. Irenes fokusområde er børn og familier, og hun har stor erfaring inden for dette område.
Madison
Sprog:
Dansk, thai, tyrkisk og engelsk
Læs mere »
Madison er uddannet parterapeut, psykoterapeut og sexolog. Madison har erfaring med udsatte børn og familier med anden etnisk baggrund. Derudover har Madison tilegnet sig viden og kompetencer i arbejdet med børn, unge og voksne med borderline.
Lida
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Lida læser pædagogisk psykologi på universitetet og er uddannet familiebehandler. Lida har erfaring med undervisning af flygtninge og som mentor og jobkonsulent. Derudover har Lida erfaring med frivilligt arbejde, blandt andet med selvmordstruede unge.
Mariam
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Mariam er uddannet socialrådgiver og har særligt erfaring med at arbejde med asylansøgere og flygtninge.
Rania
Sprog:
Dansk, arabisk og engelsk
Læs mere »
Rania er uddannet socialrådgiver. Rania læser desuden pædagogisk psykologi på universitet. Hun er desuden uddannet familiebehandler. Rania har erfaring med at arbejde med unge med handicap samt udsatte grupper.
Ros
Sprog:
Dansk, Arabisk, Engelsk og Hollandsk
Læs mere »
Ros er uddannet pædagog og er færdiguddannet i kognitiv terapi. Ros har mange års erfaring med at arbejde med børn og familier. Hun har fokus på relationdannelse samt samarbejde med familier for at nå frem til de bedste løsninger for børnene.
Samira
Sprog:
Dansk, arabisk, engelsk og fransk
Læs mere »
Samira er uddannet socialrådgiver og har en bachelor i arabiske samt mellemøstlige studier. Samira har desuden erfaring som mentor for socialt udsatte unge og som kontaktperson.
Sidse
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Sidse er uddannet pædagog og læser desuden til familieterapeut. Sidse har erfaring med småbørn og særlig erfaring inden for autismespektret.
Siham
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Siham er uddannet sygeplejerske og er certificeret familiebehandler. Hun har erfaring med at arbejde med udsatte grupper samt med borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk.
Thilde
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Tilde er uddannet lærer samt coach og trivselstræner. Thilde har erfaring med tværkulturelt samarbejde blandt andet som lærer på et asylcenter. Thilde har desuden erfaring med at arbejde med unge med autisme og ADHD.
Wassim
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Wassim er uddannet teknisk designer og læser akademisk ungdomspædagogik. Derudover er han uddannet familiebehandler. Wassim har erfaring som SSP-medarbejder, vejleder, politibetjent og mentor.
Maria
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Maria er uddannet pædagog og har erfaring fra småbørnsområdet, samt fra frivillighedsområdet.
 
Arieta
Sprog:
Dansk, Engelsk og Albansk
Læs mere »
Arieta er uddannet pædagog, og hendes fokusområde er børn og familier. Udover dette har hun arbejdet på et bocenter med psykisk syge og borgere med et misbrug.
Winze
Sprog:
Dansk, Engelsk, Spansk og Tagal
Læs mere »
Winze har taget grunduddannelsen på socialpædagogisk seminarium. Winze har en del erfaring som pædagogmedhjælper, og hendes fokusområder ligger inden for børn og familieområdet.
Sofie
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk og spansk
Læs mere »
Sofie har en bachelor i arabisk og mellemøstenstudier med tilvalg af minoritetsstudier og pædagogik. Derudover har Sofie erfaring med at arbejde med flygtninge inden for frivillighedsområdet.
Pakeeza
Sprog:
Dansk, pashto, dari, farsi, hindi/urdu og engelsk
Læs mere »
Pakeeza læser psykologi og sundhedsfremme på Roskilde Universitet. Pakeeza har erfaring som bistandsværge.
Iman
Sprog:
Dansk, arabisk og engelsk
Læs mere »
Iman er uddannet pædagog og har erfaring som mentor, kontaktperson og personlig rådgiver. Iman har derudover erfaring med udsatte og kriminalitetstruede unge samt med uledsagede flygtninge.
Amel
Sprog:
Dansk, Engelsk, Arabisk og Fransk
Læs mere »
Amel er uddannet ergoterapeut og har i mange år arbejdet i det socialpsykiatriske felt. Derudover har Amel været frivillig hos Røde Kors som besøgsven.
Li
Sprog:
Dansk, Engelsk og Kinesisk
Læs mere »
Li er uddannet pædagog. Hun har erfaring med at undervise i kinesisk og har tidligere arbejdet for en kinesisk kulturklub. Derudover har hun været billedkunstlærer i Kina og været frivillig besøgsven hos Røde Kors. Li har også deltaget i projektet ”kvinder på vej” i Ballerup Sprogskole. 
Fahad
Sprog:
Dansk, engelsk, pashto og urdu
Læs mere »
Fahad har en kandidatgrad i psykologi med speciale i børneopdragelse og børns adfærd. Han har tidligere arbejdet med familierådgivning og familieterapi. Fahad har derudover arbejdet som frivillig hos Dansk Flygtningehjælp, hvor han bl.a. har arbejdet på at indføre workshops for flygtninge og indsatte i fængsler. 
Saddiqa
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Saddiqa arbejder som socialrådgiver, hvor hun bl.a. arbejder med at resocialisere betinget dømte og prøveløsladte. Derudover har Saddiqa arbejdet frivilligt som bydelsmor, hvor hun har hjulpet kvinder af etniske minoritetsgrupper med praktiske hverdagsopgaver. 
Tunay
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, kurdisk, tyrkisk og turknisk
Læs mere »
Tunay er ved at tage en kandidatgrad i jura og har i den forbindelse en række valgfag med socialfaglig relevans. Tunay har endvidere arbejdet frivilligt som juridisk rådgiver hos Retshjælpen i København.
Ana
Sprog:
Dansk, engelsk, fransk, spansk og rumænsk
Læs mere »
Ana har en kandidatgrad som translatør og tolk i engelsk fra Copenhagen Business School. Hun har erfaring med sprogundervisning, tolkning og oversættelse. Derudover har Ana arbejdet med rådgivning af socialt udsatte på engelsk, rumænsk og spansk.
Naghma
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu og punjabi.
Læs mere »
Naghma er uddannet pædagog. Naghma har derudover erfaring med arbejdet i et asylcenter, hvor hun har fungeret som familiebehandler og rådgiver.
Lidia
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk og russisk
Læs mere »
Lida har en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet med speciale i behandling af PTSD. Lida har endvidere specialiseret sig i social- og udviklingspsykologi, og hun har bl.a. erfaring inden for arbejdet med spædbørn, og integrationsprocesser hos indvandrere.
Malik
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, hindi og punjabi
Læs mere »
Malik har en uddannelse som mentor samt en uddannelse som social og medicinsk tolk. Malik har erfaring inden for integration, oversættelser, undervisning samt arbejdet som mentor.
Kamuran
Sprog:
Dansk, engelsk, kurdisk og tyrkisk
Læs mere »
Kamuran er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol i København. Deudover er Kamuran certificeret familiebehandler. Kamuran har lavet frivilligt socialt arbejde og været tovholder på en kvindecafé for etniske minoritetskvinder.
Georgina
Sprog:
Dansk, engelsk, swahili og fransk.
Læs mere »
Georgina er uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol i København, og i dag læser hun en kandidat i afrikansk studie. Georgina har tidligere arbejdet for Røde Kors, hvor hun har undervist i syning i Kenya.
Katrine
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Katrine er uddannet pædagog og har erfaring med børn og unge med forskellige udfordringer, heriblandt udviklingshæmmede, autister og unge med aspergers syndrom.
Sofie
Sprog:
Dansk, engelsk, tysk og arabisk
Læs mere »
Sofie har en bachelorgrad i antropologi samt en uddannelse i arabisk. Sofie har arbejdet som frivillig i et integrationsprogram, hvor hun har været mentor for syriske flygtninge. Sofie har desuden erfaring med frivilligt arbejde med børn.
Sacdiyamal
Sprog:
Dansk, engelsk og somali.
Læs mere »
Sacdiyamal har arbejdet som somalisk tolk, hvor hun har foretaget simultantolkning for nyankomne flygtninge og ældre somaliere Derudover har Sacdiyamal arbejdet som mentor for udenlandske unge piger, og i dag læser hun til pædagog.
Agné
Sprog:
Dansk, engelsk, litauisk og russisk
Læs mere »
Agné har en bachelor i socialpædagogik, samt en kandidat i pædagogisk antropologi. I dag læser hun en diplomuddannelse i sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser. Agné arbejder som socialpædagog, hvor hun beskæftiger sig med familier og børn med autisme.
Mira
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk og russisk
Læs mere »
Mira har en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet samt en række efteruddannelser og kurser inden for psykologien. Mira har erfaring med rådgivning, vejledning og coaching af sårbare unge, stressramte samt sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Derudover har Mira arbejdet frivilligt for Institut for Blinde, hvor hun har undervist blinde i yoga.
Ghazaleh
Sprog:
Sprog: Dansk, engelsk og farsi
Læs mere »
Ghazaleh har en kandidatgrad i pædagogik fra Århus Universitet. Hun har erfaring fra arbejdet som rådgiver og omsorgshjælper, hvor hun blandt andet har støttet og styrket tosprogede børn og seksuelt misbrugte unge og voksne. Desuden har Ghazaleh undervist i etnicitet samt samarbejdet mellem to-kulturelle og etnisk danske pædagoger på pædagoguddannelsen i Odense.
Dorthea
Sprog:
Dansk og swahili
Læs mere »
Dorthea har bred erfaring med at arbejde med socialt udsatte familier fra sit arbejde som familiebehandler. Dorthea har en uddannelsesbaggrund inden for produktionsledelse. Hun har endvidere arbejdet pædagogisk med mindre børn og som integrationsmedarbejder.
Dileta
Sprog:
Dansk, engelsk og litauisk
Læs mere »
Dileta er uddannet pædagog og specialpædagog . Hun har erfaring fra arbejdet som pædagog, samt det frivillige arbejde som psykologisk konsulent, hvor hun har hjulpet børn og unge med forskellige problemer.  
Azadeh
Sprog:
Dansk, engelsk og persisk
Læs mere »
Azadeh har en projektlederuddannelse samt en coachuddannelse. Hun har efaring som børnerådgiver og som frivillig på Børnetelefonen. Derudover er Azadeh i gang med en psykoterapeutuddannelse. 
Amaal
Sprog:
Dansk, Engelsk og Somalisk
Læs mere »
Amaal er udannet socialrådgiver og har arbejdet med kriseramte kvinder samt børn og unge, som er særligt udsatte. Amaals spidskompetencer er at skabe klarhed hos den enkelte via dialogbaseret coachingsamtaler. 
Cassa
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, amharisk og tigrinya
Læs mere »
Cassa har en kandidatgrad i International Relations and Development med speciale i flygtninge og integration i Danmark – med særligt fokus på integration i kommuner. Cassa har erfaring som kontaktperson, rådgiver, integrationskonsulent og socialformidler i arbejdet med flygtninge og integration.  
Nafisa
Sprog:
Dansk, urdu og engelsk
Læs mere »
Nafisa er uddannet pædagog og har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi. Nafisa har erfaring som pædagog, støttepædagog og kontaktperson. Derudover har Nafisa erfaring med borgere med spiseforstyrrelse og selvskade samt traumer og krise.
Asil
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Asil har erfaring som familie- og integrationskonsulent, hvor hun har støttet og vejledt familier fra forskellige kulturer i, hvordan de navigerer i det det danske samfund og dets system.
Azra
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Azra er uddannet pædagog, og hun læser nu en kandidatuddannelse i socialt arbejde. Arza har erfaring som mentor og kontakt- og støtteperson
Johanna
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Johanna har en professionsbachelor i pædagogik samt en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Johanna har erfaring fra arbejdet som støttepædagog for børn og unge med diagnoser.
Liselotte
Sprog:
Dansk, engelsk og tysk
Læs mere »
Liselotte har en kandidatuddannelse i musikterapi med speciale i musikterapi til børn og unge i sorg. Liselotte har erfaring fra arbejdet som psykoterapeut, hvor hun har arbejdet med stressrelaterede samtaleforløb, samt samtalegrupper for børn og unge i sorg. Liselotte har desuden erfaring fra arbejdet som coach.
Pia
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Pia er uddannet pædagog, og hun har erfaring fra arbejdet som kontaktperson for blandt andet voksne og unge med autisme og andre diagnoser.
Salar
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, kurdisk, turkmensk, azeri, farsi og tyrkisk
Læs mere »
Salar er uddannet pædagog og har derudover en diplomuddannelse i ledelse og en efteruddannelse i narrativ familieterapi. Salar har erfaring fra arbejdet som pædagog og familiekonsulent, hvor han blandt andet har arbejdet med udsatte børn og unge i socialt belastede familier. Derudover har Salar erfaring fra arbejdet som kontaktperson og støttepædagog.
Susanne
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Susanne er uddannet pædagog, og hun har blandt erfaring som pædagogisk familierådgiver. Susanne har desuden erfaring inden for småbørnsområdet samt børn og unge med diabetes.
Waffa
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Waffa har en professionsbachelor i pædagogik samt en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Waffa har erfaring som familiebehandler, både i Danmark, men også i Syrien.
Zalfa
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Zalfa er uddannet pædagog og har erfaring som både familiebehandler og -konsulent. Derudover har Zalfa erfaring med sprogstøtte til børn og unge med særlige behov.
Le
Sprog:
Dansk, engelsk, vietnamesisk og tjekkisk
Læs mere »
Le er uddannet pædagogisk assistent og har derudover en efteruddannelse i neuropædagogik. Le har erfaring som pædagog og familiebehandler, og hun har desuden erfaring med at støtte borgere med forskellige diagnoser
Renata
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk og russisk.
Læs mere »
Renata er uddannet pædagog og neuropædagog. Renata har erfaring som pædagog og tolk. Derudover har Renata undervist børn og unge i polsk.
Nathalia
Sprog:
Dansk, svensk, engelsk og tysk
Læs mere »
Nathalia er uddannet international interkulturel socialrådgiver, mindfulness life coach og har læst Social Policy på Yale University. Nathalia har erfaring med socialt arbejde fra NGO til forvaltning.
Maria
Sprog:
Dansk, svensk, norsk og engelsk
Læs mere »
Maria er uddannet pædagog og certificeret psykoterapeut MPF ved ID Academy. Hun har haft sin egen praksis samt arbejdet inden for børne og unge området med erfaring i børnesamtaler, par- og familieterapi samt tegne- og legeterapi. I sit virke har hun desuden støttet børn og unge med autismespektrum forstyrrelser, depression, sorg, angst, OCD, ADHD mm. 
Shazia
Sprog:
Dansk, Engelsk, Urdu, Norsk, Hindi, Punjabi, Tysk og Svensk.
Læs mere »
Shazia er uddannet mentor fra Professionshøjskolen Metropol. Hendes fokusområder er integration samt udsatte børn og familier. Shazia har siden 1996 arbejdet som tolk. Derudover er Shazia i gang med at uddanne sig som sundhedscoach.
Khalid
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Khalid har en kandidatuddannelse i pædagogik, og han har erfaring med at arbejde som pædagog samt kontakt- og støtteperson. Khalid har desuden arbejedet frivilligt i Syrien, hvor han har undervist børn og ydet støtte og samvær for krigsflygtninge og udsatte familier. 
Fernanda
Sprog:
Dansk, engelsk, portugisisk, spansk og farsi
Læs mere »
Fernanda er uddannet socialrådgiver, og hun har arbejdet med resocialisering samt vejledning af udsatte voksne. Derudover har Fernanda arbejdet frivilligt som støtte- og kontaktperson, og hun har vejledt i, hvordan man sikrer effektivitet og sammenhæng i integrationsindsatser i kommunen.
Alice
Sprog:
Dansk, engelsk, kinesisk og tysk
Læs mere »
Alice har en kandidatgrad i kinesisk samt et bestået pædagogikum. Alice har mange års erfaring fra arbejdet som mentor, tolk samt gymnasie- og skolelærer. Derudover har Alice arbejdet som international- og studievejleder.
Dina
Sprog:
Dansk, engelsk, farsi, kurdisk og arabisk
Læs mere »
Dina er uddannet socialpædagog, og hun har blandt andet arbejdet som kontaktperson, støtteperson, og vejleder for unge med psykiske vanskeligheder. Dina har desuden holdt oplæg for kvinder i krisecentre.
Sumaira
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, punjabi og hindi
Læs mere »
Sumaira er uddannet mentor, og hun har erfaring fra arbejdet som mentor. Derudover har Sumaira arbejdet som tolk og støtteperson. 
Cecilie
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Cecilie læser til pædagog, og hun har erfaring med at arbejde med udviklingshæmmede unge og voksne. Cecilie har desuden erfaring med kontaktpersonopgaver og samvær.
Annette
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Annette er uddannet socialpædagog og psykoterapeut, og hun har blandt andet erfaring fra arbejdet som socialpædagog, familiebehandler, psykoterapeut og §54-kontaktperson. Annette har desuden erfaring med normalområdet 0-3 årige fra vuggestue og dagpleje.
Kirstine
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Kirstine har en kandidatgrad i pædagogik, og hun erfarig fra arbejdet som socialpædagog i bl.a. specialbørnehjem og asylcentre. Derudover har Kirstine arbejdet som frivillig underviser for en velgørende organisation. 
Xhenisa
Sprog:
Dansk, engelsk, tysk og albansk
Læs mere »
Xhenisa har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi, og hun har erfaring med at undervise kvinder og børn med en anden sproglig baggrund end dansk med henblik på at styrke deres sprogkundskaber og integration. Xhenisa har desuden specialiseret sig inden for autismeområdet.
 
Hassan
Sprog:
Dansk, engelsk & arabisk
Læs mere »
Hassan har en kandidatgrad i pædagogik samt diplom i menneskerettigheder. Hassan er desuden uddannet skolelærer og har erfaring som skolelærer. Han er leder for Red Barnets læringscafe for udsatte børn og unge, samt skribent og foredragsholder på forskellige universiteter og institutioner. 
Moustapha
Sprog:
Dansk, engelsk kurdisk, arabisk og russisk.
Læs mere »
Moustapha har en bachelor i biologi/mikrobiologi. 
Moustapha har tidligere erfaring som gymnasielærer og undervisningsassistent. 
Nadia
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Nadia er uddannet sygeplejerske. Hun har erfaring fra sit frivillige arbejde som netværksperson for flygtninge. 
Siff
Sprog:
Dansk og swahili
Læs mere »
Siff er uddannet jordemoder og har blandt andet erfaring fra arbejdet med familiedannelsesprocessen fra tidlig graviditet til livet som familie. Siff har desuden international erfaring med frivilligt arbejde inden for det sociale og det sundhedsfaglige felt.  
Dohaa
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk og tysk
Læs mere »
Dohaa læser til socialrådgiver, og hun har tidligere taget en bachelor i administration. Derudover har Dohaa arbejdet som frivillig og fungeret som næstformand i Red Barnet, hvor hun både har stået for planlægning af udflugter for børnefamilier samt fundraising til større arrangementer. 
Halim
Sprog:
Albansk og Dansk
Læs mere »
Halim er uddannet socialrådgiver og har en helhedsorienteret tilgang til arbejdet. Halim har fokus på børn- og ungeområdet med speciale inden for handicap.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Memox | Tlf. 22 53 33 17 | CVR: 37851582