22 53 33 17
22 53 33 17

Konsulenter

I Memox er der tilknyttet professionelle veluddannede konsulenter med multietniske baggrunde med blandt andet afstamning fra Danmark, Togo, Nigeria, Burundi, Congo, Tyrkiet, Libanon, Irak, Thailand, og Vietnam. Konsulenterne arbejder tæt sammen. Der prioriteres en høj faglighed, hvorfor sagerne løbende bliver drøftet. Derudover modtager alle løbende supervision.
 
Samira
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Samira har en bachelor i arabiske- og mellemøstlige studie. Derudover  har hun også en bachelor i international og interkulturel socialrådgivning. Samira har erfaring fra arbejdet som kontaktperson og mentor for udsatte børn og unge. Hun har også erfaring som projektkoordinator i en multikulturel børnehave. 
Ricka
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Ricka er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i socialt arbejde. Ricka har erfaring fra arbejdet med børn med diagnoser på en specialskole og har desuden arbejdet på et krisecenter for etniske minoriteter. 
Arjman
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, panjabi, kashmiri (potwari)
Læs mere »
Arjman er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Arjman har flere års erfaring med  familiebehandling og forebyggende indsatser samt boligsocialt arbejde med multietniske børn, unge og familier. Derudover har Arjman erfaring fra frivillighedsområdet i en nødhjælpsorganisation. Ved siden af sit arbejde som konsulent er Ajman fastansat som socialfaglig koordinator i Memox.
Salar
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, kurdisk, turkmensk, azeri, farsi og tyrkisk
Læs mere »
Salar er uddannet pædagog, har en diplomuddannelse i ledelse og en efteruddannelse i narrativ familieterapi. Salar har erfaring fra arbejdet som pædagog og familiekonsulent, hvor han blandt andet har arbejdet med udsatte børn og unge i socialt belastede familier. Derudover har Salar erfaring som kontaktperson og støttepædagog.
Birute
Sprog:
Dansk, engelsk, litauisk og russisk
Læs mere »
Birute har en uddannelse i socials arebjde og er uddannet socialrådgiver. Birute har erfaring som socialrådgiver i en myndighed og har særlig erfaring i arbejdet med udsatte kvinder.
Nadia
Sprog:
Dansk, arabisk
Læs mere »
Nadia er uddannet socialrådgiver og har taget kursus om arbejdet som mentor. 
Hun har erfaring som jobkonsulent og helhedsorienteretmentor. Derudover har Nadia erfaring som integrationssagsbehandler. 

 
Camilla
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Camilla er uddannet pædagog og har en kandidat i kultur- og sprogmødestudier. Camilla har stor erfaring i arbejdet med udsatte børn og familier med forskellige etniske baggrunde. 
Kirstine
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Kirstine har en kandidatgrad i pædagogik, og har erfarig fra arbejdet som socialpædagog i bl.a. specialbørnehjem og asylcentre. Derudover har Kirstine arbejdet som frivillig underviser for en velgørende organisation. 
Wassim
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Wassim er uddannet ungdomspædagog og certificeret familiebehandler. Han har bred erfaring som familiebehandler for udsatte familier og som kontaktperson for børn og unge. Derudover har Wassim erfaring som SSP-medarbejder, vejleder, politibetjent og mentor.
Rania
Sprog:
Dansk, arabisk og engelsk
Læs mere »
Rania er uddannet socialrådgiver og har en kandidat i Pædagogisk Psykologi. Rania er certificeret familiebehandler og har specifik erfaring med udsatte familie, børn og unge samt unge med handicap.
Erika
Sprog:
Dansk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk
Læs mere »
Erika har en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Hun er uddannet certificeret familiebehandler og har bred erfaring med udsatte børn, unge og familier. Erika har desuden mange års erfaring i inter- og tværkulturelt arbejde både i Danmark og i udviklingslande.
Lida
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Lida er udannet socialrådgiver og har en kandidat i Pædagogisk Psykologi. Hun er certificeret familiebehandler og har bred erfaring med udsatte familier, børn og unge, både som familiebehandler, underviser af flygtninge, mentor og jobkonsulent. Derudover har Lida været frivillig inden for socialt arbejde blandt andet ifh. til selvmordstruede unge.
Kamuran
Sprog:
Dansk, engelsk, kurdisk og tyrkisk
Læs mere »
Kamuran er uddannet socialrådgiver. Deudover er Kamuran certificeret familiebehandler og har lavet frivilligt socialt arbejde og været tovholder på en kvindecafé for etniske minoritetskvinder.
Nelem
Sprog:
Urdu, punjabi, engelsk og dansk
Læs mere »
Nelem er uddannet socialrådgiver. Hun har erfaring med sagsbehandling og rådgivning fra kommunal regi. Derudover har hun erfaring fra frivilligt arbejde i en pigeklub hos Dansk Flytgningehjælp. 
Kawa
Sprog:
Dansk, engelsk, kurdisk og persisk
Læs mere »
Kawa er uddannet pædagog. Han har erfaring med udsattebørn og unge fra døgninstitutionsområdet. Derudover han han erfaring fra arbejdet som støtte- kontaktperson for unge med diagnoser og i Røde Kors børnecenter. 
 
Lisbeth
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Lisbeth er uddannet pædagog og har efteruddannelse indenfor neuropædagogik og familieterapi. Hun har erfaring i arbejdet som pædagog på institutioner og i specialbørnehave og har desuden arbejdet som social konsulent. 
Elena
Sprog:
Dansk, italiensk, rumænsk, engelsk og russisk
Læs mere »
Elena er uddannet pædagog og har en efteruddannelse som familieterapeaut. Elena særlig har med familierådgivning og fra arbejdet som kontaktperson på krisecenter for udsatte kvinder. 
Tom
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Tom er uddannet politibetjent, psykoterapeaut og social mentor. Han har erfaring som pædagogisk og social metor og som pædagogisk medarbejder på psykosociale institutioner. 
Sheghel
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Sheghel er uddannet lærer, tolk og certificeret familiebehandler. Hun har taget efteruddanelse indenfor tosprogede- og kulturel videnskab og konflikthåndtering. Sheghel har mange års erfaring fra arbejdet som folkeskoelærer, men har også arbejdet som tolk og med socialt udsatte. 
 
Eveline
Sprog:
Polsk, dansk og engelsk.
Læs mere »
Eveline er uddannet pædagog. Eveline har særlig erfaring med arbejdet med børn i institutionsalderen og har erfaring med tværfagligt samarbejde med børn i skolealderen. 
Bettina
Sprog:
Dansk, svensk og norsk
Læs mere »
Bettina er socialpædagog og har efteruddannet sig i oplevelsesorienteret psykoterapi, konfliktvejledning og mindfullness. Bettina har mange års erfaring inden for familiearbejdet. Hun har særlig erfaring i arbejde med mennesker med angst, depression og PTSD. 
Omar
Sprog:
Dansk, engelsk, somalisk
Læs mere »
Omar er ved at uddanne sig til pædagog og har erfaring fra arbejdet med børn og unge på en skole. 
Cihan
Sprog:
Dansk, engelsk, tyrkisk, kurdisk (kurmanji) og tysk
Læs mere »
Cihan har en bachelor i pædagogik og har flere års erfaring som pædagog og støttepædagog. Derudover har Cihan arbejdet i udlandet på et rehabiliteringscenter for børn og unge med psykiske og fysiske vanskeligheder. 
Hassan
Sprog:
Dansk, engelsk & arabisk
Læs mere »
Hassan har en kandidatgrad i pædagogik samt diplomuddannelse i menneskerettigheder. Hassan er desuden uddannet skolelærer og har erfaring som skolelærer. Han er leder for Red Barnets læringscafe for udsatte børn og unge, samt skribent og foredragsholder på forskellige universiteter og institutioner. 
Jette
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Jette er uddannet pædagog og har taget efteruddannelser indenfor socialpædagogik og ledelse. Jette har erfaring som socialpædagog og har arbejdet med børne- og ungeudredningsopgaver og overvågede samvær. 
Nafisa
Sprog:
Dansk, urdu og engelsk
Læs mere »
Nafisa er uddannet pædagog og har en kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi. Nafisa har erfaring som pædagog, støttepædagog og kontaktperson. Derudover har Nafisa erfaring med borgere med spiseforstyrrelse og selvskade samt traumer og krise.
Johanna
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Johanna har en professionsbachelor i pædagogik samt en kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi. Johanna har særligt erfaring fra arbejdet som støttepædagog for børn og unge med diagnoser.
Amaal
Sprog:
Dansk, Engelsk og Somalisk
Læs mere »
Amaal er udannet socialrådgiver. Hun har erfaring fra arbejdet som socialrådgiver og som mentor for udsatte børn og unge. Derudover har Amaal arbejdet på et krisecenter med kriseramte kvinder. 
Pakeeza
Sprog:
Dansk, pashto, dari, farsi, hindi/urdu og engelsk
Læs mere »
Pakeeza læser psykologi og sundhedsfremme på Roskilde Universitet. Pakeeza har erfaring som familiebehandler for udsatte familier, børn og unge og har desuden arbejdet som kontaktperson og bistandsværge.
Madison
Sprog:
Dansk, thai, tyrkisk og engelsk
Læs mere »
Madison er uddannet parterapeaut og psykoterapeut og har netop færdiggjort kurset som TFT-terapeaut. Derudover har hun tilegnet sig viden gennem kurser indenfor borderline og ADHD. Madison har over 10 års erfaring med udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund. 
Liselotte
Sprog:
Dansk, engelsk og tysk
Læs mere »
Liselotte har en kandidatuddannelse i musikterapi med speciale i musikterapi til børn og unge i sorg. Liselotte har erfaring fra arbejdet som psykoterapeut, hvor hun har arbejdet med stressrelaterede samtaleforløb, samt samtalegrupper for børn og unge i sorg. Liselotte har desuden erfaring fra arbejdet som coach.
Joseph
Sprog:
Dansk, engelsk, russisk, persisk, dari, tyrkisk og pastho
Læs mere »
Joseph er cand.mag. i tværkulturelle studier. Han er certificeret familiebehandler og har bred erfaring med udsatte familier, børn og unge, både som familiebehandler og som frivillig inden for socialt arbejde for afghanske unge.
Nathalia
Sprog:
Dansk, svensk, engelsk og tysk
Læs mere »
Nathalia er uddannet international interkulturel socialrådgiver, mindfulness life coach og har læst Social Policy på Yale University. Nathalia har erfaring med socialt arbejde fra NGO til forvaltning.
Maria
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Maria er uddannet pædagog og har taget kurser indenfor b.la. omsorgssvigt, spiseforstyrrelser og børns kontaktvanskeligheder. Maria har bred erfaring indenfor særligt småbørnsområdet. Maria har deusden arbejdet mange år som frivillig rådgiver på Børnetelefonen. 
 
 
Anna
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Anna er uddannet pædagog og familieterapeut. Anna har erfaring som familierådgiver, pædagog og støttepædagog og har særligt erfaring med børn med ADHD, autisme og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
Sidse
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Sidse er uddannet pædagog og familieterapeut. Sidse har mange års professionel erfaring med udsatte familier, børn og unge samt småbørn, herunder særlig erfaring inden for autismespektret.
Annette
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Annette er uddannet socialpædagog og psykoterapeut. Hun har blandt andet erfaring fra arbejdet som socialpædagog, familiebehandler, psykoterapeut og kontaktperson. Annette har desuden erfaring med normalområdet 0-3 årige fra vuggestue og dagpleje.
Arieta
Sprog:
Dansk, Engelsk og Albansk
Læs mere »
Arieta er uddannet pædagog. Hun har erfaring fra arbejdet på et bocenter med psykisk syge og borgere med et misbrug. Arieta har også erfaring med børn i institutionsalderen og har arbejdet på en børne- og familieinstitution. 
Iman
Sprog:
Dansk, arabisk og engelsk
Læs mere »
Iman er uddannet pædagog og har erfaring som mentor, kontaktperson og personlig rådgiver. Iman har derudover særlig erfaring med udsatte og kriminalitetstruede unge samt med uledsagede flygtninge.
Fadia
Sprog:
Dansk, persisk, arabisk og kurdisk
Læs mere »
Fadia er uddannet pædagog og har en kandidat i socialt arbejde. Derudover er hun certificeret familiebehandler. Fadia har mange års erfaring i pædagogisk arbejde med familier, børn og unge og har arbejdet som både familiebehandler, mentor og underviser for flygtninge.
Waffa
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Waffa har en professionsbachelor i pædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Waffa har erfaring som familiebehandler, både i Danmark, men også i Syrien. Hun har derudover 15 års erfaring som frivillig inden for det pædagogiske felt. 
Xhenisa
Sprog:
Dansk, engelsk, tysk og albansk
Læs mere »
Xhenisa har en bachelor i pædagogik og en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har erfaring med at undervise kvinder og børn med en anden sproglig baggrund end dansk med henblik på at styrke deres sprogkundskaber og integration. Xhenisa har desuden specialiseret sig inden for autismeområdet.
 
Mira
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk og russisk
Læs mere »
Mira har en kandidatgrad i psykologi. Derudover har hun taget efteruddannelser og kurser inden for psykologien. Mira har erfaring med rådgivning, vejledning og coaching af sårbare unge, stressramte samt sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 
Fahad
Sprog:
Dansk, engelsk, pashto og urdu
Læs mere »
Fahad har en kandidatgrad i psykologi med speciale i børneopdragelse og børns adfærd. Han har tidligere arbejdet med familierådgivning og familieterapi. Fahad har derudover arbejdet som frivillig hos Dansk Flygtningehjælp, hvor han bl.a. har arbejdet på at indføre workshops for flygtninge og indsatte i fængsler. 
Helle
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Helle er uddannat pædagog og har efteruddannelser indenfor psykoterapi og ledelse. Hun har erfaring indenfor specialpædagogikken fra forskellige bosteder og væresteder og har særligt erfaring med relations- og netværksarbejde. 
Inas
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Inas er uddannet pædagog. Hun har erfaring som frivillig på et projekt, der skal integrere kvinder med anden etnisk baggrund i det danske samfund. Derudover har hun erfaring med sprogtilegnelse og trivsel hos børn. 
Dileta
Sprog:
Dansk, engelsk og litauisk
Læs mere »
Dileta er uddannet pædagog og specialpædagog. Dileta er certificeret familiebehandler og har professionel erfaring med udsatte familier, børn og unge. Hun har desuden arbejdet frivilligt som psykologisk konsulent, hvor hun har hjulpet børn og unge med forskellige problemer.  

Azra
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Azra er uddannet pædagog og har en kandidat i socialt arbejde. Arza har erfaring som mentor og kontakt- og støtteperson. Azra har særlig erfaring med arbejde inden for autismespektret. 
Pia
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Pia er uddannet pædagog. Hun har erfaring fra arbejdet som kontaktperson og har særlig erfaring med blandt andet voksne og unge med autisme og andre diagnoser.
Naghma
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu og punjabi.
Læs mere »
Naghma er uddannet pædagog. Naghma har derudover erfaring med arbejdet i et asylcenter, hvor hun har fungeret som familiebehandler og rådgiver.
Anh Thu
Sprog:
Dansk og vietnamesisk
Læs mere »
Anh Thu er uddannet pædagog og har flere års erfaring inden for det pædagogiske felt. Anh Thu brænder for børns trivsel, sundhed og udvikling. Derudover har Anh Thu en diplomuddannelse som sprogvejleder.
Tina
Sprog:
Dansk, engelsk og tysk
Læs mere »

Tina er uddannet pædagog, psykoterapeaut og børne- og familiekonsulent. Hun har bred erfaring i arbejdet med udsatte familier, børn og unge, både som familiekonsulent og som frivillig inden for det sociale område.
Sebastian
Sprog:
Dansk, engelsk og spansk
Læs mere »
Sebastian er uddannet pædagog. Sebastian har mange års professionel erfaring med børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover har han særlig erfaring med anbragte børn og unge.
Ulricha
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Ulricha er uddannet pædagog og har en kandidat i psykologi og uddannelsesstudier. Ulricha har særlig professionel erfaring i arbejdet med børn og unge som pædagog og støttepædagog.
Irene
Sprog:
Dansk og Engelsk
Læs mere »
Irene er uddannet pædagog og psykoterapeut. Irene har erfaring fra jobbet som pædagog for børn i institutionsalderen, men har også stor erfaring med arbejdet med udsatte børn, unge og familier. 

 
Christina
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Christina er uddannet pædagog, certificeret familiebehandler og har desuden en diplomuddannelse i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier. Hun har mange års erfaring med udsatte familier, børn og unge, både som familiebehandler, pædagog, støtteperson samt rådgiver for børn og familier. 
Susanne
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Susanne er uddannet pædagog, og hun har blandt erfaring som pædagogisk familierådgiver. Susanne har desuden erfaring inden for småbørnsområdet samt børn og unge med diabetes.
Le
Sprog:
Dansk, engelsk, vietnamesisk og tjekkisk
Læs mere »
Le er uddannet pædagogisk assistent og har derudover en efteruddannelse i neuropædagogik. Le har arbejdet som pædagog og familiebehandler, og har særlig erfaring fra arbejdet med borgere med forskellige diagnoser
Zalfa
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Zalfa er uddannet pædagog. Hun har erfaring både som familiebehandler og familiekonsulent. Derudover har Zalfa særlig erfaring med sprogstøtte til børn og unge med særlige behov.
Renata
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk og russisk.
Læs mere »
Renata er uddannet pædagog og neuropædagog. Renata har erfaring som pædagog og tolk og har derudover undervist børn og unge i polsk.
Khalid
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Khalid har en kandidatuddannelse i pædagogik og har erfaring med at arbejde som pædagog samt kontakt- og støtteperson. Khalid har desuden arbejedet frivilligt i Syrien, hvor han har undervist børn og ydet støtte og samvær for krigsflygtninge og udsatte familier. 
Sara
Sprog:
Dansk, engelsk, polsk, arabisk
Læs mere »
Sara har en bachelor i Ernæring og Sundhed og en kandidat i Arbejdslivsstudier og Psykologi. Sara arbejder som familiebehandler på fuld tid i Memox. 
Thuvarakai
Sprog:
Dansk, tamilsk, engelsk og tysk
Læs mere »
Thuvarakai har en bachelor i antropologi og en kandidat i global udvikling. Hun har erfaring som tolk og som projektmedarbejder på International Rehabilitation Council. 
Senait
Sprog:
Dansk, engelsk og tigrinya
Læs mere »
Senait har mange års erfaring som tolk på forskellige kommunale sager men også som frivillig. Derudover har hun arbejdet som socialfaglig konsulent for nye flygtninge i Danmark. 
Sofia
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Sofia er uddannet psykoterapeaut og har mange års erfaring fra arbejdet som psykoterapeaut og støtte/kontakt person på et bosted. 
Monika
Sprog:
Dansk, engelsk, russisk og litauisk
Læs mere »
Monika er uddannet social- og sundhedshjælper og har flere års erfaring indenfor dette felt i flere år. 
Germaine
Sprog:
Dansk, kinyarwanda, fransk, engelsk og swahili
Læs mere »
Germaine er ved at uddanne sig som socialrådgiver. Hun har desuden erfaring fra hjemmeplejen og har arbejet som asylmedarbejder med forældreløse børn. 
Laima
Sprog:
Dansk, dari, pastho, indisk og urdu.
Læs mere »
Laima er uddannet socialrådgiver. Hun har erfring fra den kommunale familierådgivning og som tolk for integrationsborgere og på asylcentre.  
Erik
Sprog:
Dansk & engelsk
Læs mere »
Erik er uddannet klubpædagog og har over 30 års erfaring i arbejdet som pædagog på ungdomsklubber, fritidscentre og som skolepædagog. Erik har derudover erfaring som familiekonsulent og tolk. 
Jens
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Jens er tidligere pædagogmedhjælper og har i mange års erfaring fra arbejdet som kommunal familieplejer. 
Hanne
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Hanne er uddannet coach og familieterapeut. Hun har erfaring som coach, plejeforælder og som privatdagplejer. Derudover har Hanne en bachelor i religion fra SDU.
Arjun
Sprog:
Dansk, engelsk, indisk, nepalesisk og bhutanesisk.
Læs mere »
Arjun er uddannet pædagog og har en bachelor i statskundskab. Han har lang erfaring i arbejdet med flygtninge, og har b.la arbejet som pædagog i en flygningelejr. 
Riyad
Sprog:
Dansk, arabisk og kurdisk
Læs mere »
Riyad har en efteruddannelse inden for netværksfamiliepleje og har bred viden om børns udvikling og opdragelse og børns behov for nærhed.
Jamal
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk og serbokroatisk
Læs mere »
Jamal har mange års erfaring som pædagogmedhjælper, som kontaktperson og familiekonsulent for udsatte børn og unge med andet etnisk oprindelse en dansk. Han har derudover arbejdet som kulturformidler på myndighdsområdet for børn og familier 
 
Mezlum
Sprog:
Dansk, arabisk og kurdisk
Læs mere »
Dalia
Sprog:
Dansk, engelsk, litauisk og russisk
Læs mere »
Dalia er uddannat musiklærer i henholdsvis Litauen og Danmark. Derudover har hun erfaring som tolk hos politiet, som akut tolk og som tolk på forskellige indsatser. 
Ibo
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Ibo har arbejdet 10 år som dansk-arabisk tolk og her derfor mange års erfaring fra arbejdet med udsatte børn, unge og familier. 
Ali
Sprog:
Dansk, engelsk, farsi og urdu
Læs mere »
Ali har bred praktisk pædagogisk erfaring fra blandt andet arbejde som kontaktperson og lærer. Derudover har Ali også erfaring fra frivillighedsområdet.
Rikke
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Rikke er uddannet familie- og ungecoach og certificeret familiebehandler. Hun har erfaring som familiebehandler og kontaktperson for udsatte børn, unge og familier. Derudover er Rikke i gang med at uddanne sig til socialrådgiver.
Bayan
Sprog:
Dansk, arabisk og kurdisk sorani
Læs mere »
Bayan er uddannet lærer og familieterapeut. Derudover er hun certificeret familiebehandler. Bayan har mange års erfaring med at arbejde med udsatte familier af anden etnisk baggrund samt flygtninge.
Fei Fei
Sprog:
Dansk, engelsk og kinesisk (mandarin og kantonesisk)
Læs mere »
Fei Fei har en kandidatgrad i asienstudier (kinastudier) og har flere års erfaring som familiebehandler for udsatte børn, unge og familier, herunder med andenetnisk baggrund. 
Siham
Sprog:
Dansk og arabisk
Læs mere »
Siham er uddannet sygeplejerske og er certificeret familiebehandler. Hun har erfaring med socialt arbejde med udsatte grupper samt med borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk.
Thilde
Sprog:
Dansk
Læs mere »
Tilde er uddannet lærer, coach og trivselstræner. Thilde har erfaring med tværkulturelt samarbejde, blandt andet som lærer på et asylcenter. Thilde har desuden erfaring med at arbejde med unge med autisme og ADHD.
Amel
Sprog:
Dansk, Engelsk, Arabisk og Fransk
Læs mere »
Amel er uddannet ergoterapeut og har mange års erfaring indenfor det socialpsykiatriske felt. Derudover har Amel været frivillig hos Røde Kors som besøgsven.
Kasper
Sprog:
Dansk og Engelsk
Læs mere »
Kasper er uddannet ergoterapeut og har mange års erfaring med arbejdet som mentor og støttekontaktperson for udsatte voksne. Kasper har erfaring med afklaring af ressourcer samt rollen som bindeled til systemet.
Tunay
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, kurdisk, tyrkisk og turknisk
Læs mere »
Tunay har en kandidatgrad i jura. Hun har mange års erfaring som familiebehandler for udsatte familier, børn og unge og har arbejdet som frivillig juridisk rådgiver hos Retshjælpen i København.
Ana
Sprog:
Dansk, engelsk, fransk, spansk og rumænsk
Læs mere »
Ana har en kandidatgrad som translatør og tolk i engelsk. Hun har erfaring med sprogundervisning, tolkning og oversættelse. Derudover har Ana arbejdet med rådgivning af socialt udsatte på engelsk, rumænsk og spansk.
Malik
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, hindi og punjabi
Læs mere »
Malik har en uddannelse som mentor samt en uddannelse som social- og medicinsk tolk. Malik har erfaring inden for integration, oversættelser, undervisning samt arbejdet som mentor for udsatte børn og unge. 
Sacdiyamal
Sprog:
Dansk, engelsk og somali.
Læs mere »
Sacdiyamal er ved at uddanne sig til pædagog. Hun har arbejdet som somalisk tolk,  for nyankomne flygtninge og ældre somaliere. Derudover har Sacdiyamal erfaring fra arbejdet som mentor for udenlandske unge piger. 
Saddiqa
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Saddiqa er ved at uddanne sig til socialrådgiver. Hun har erfaring fra arbejdet som socialrådgiver for betinget dømte og prøveløsladte. Derudover har Saddiqa arbejdet frivilligt som bydelsmor, hvor hun har hjulpet kvinder af etniske minoritetsgrupper med praktiske hverdagsopgaver. 
Azadeh
Sprog:
Dansk, engelsk og persisk
Læs mere »
Azadeh har en projektlederuddannelse samt en coachuddannelse. Hun har efaring som børnerådgiver og som frivillig på Børnetelefone og mange års erfaring fra arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Derudover er Azadeh i gang med en psykoterapeutuddannelse. 
Cassa
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk, amharisk og tigrinya
Læs mere »
Cassa har en kandidat i International Relations and Development med speciale i flygtninge og integration i Danmark. Cassa har erfaring som kontaktperson, rådgiver, integrationskonsulent og socialformidler i arbejdet med flygtninge og integration.  
Asil
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Asil har erfaring som familie- og integrationskonsulent, hvor hun har støttet og vejledt familier fra forskellige kulturer i, hvordan de navigerer i det det danske samfund og dets system. 
Shazia
Sprog:
Dansk, Engelsk, Urdu, Norsk, Hindi, Punjabi, Tysk og Svensk.
Læs mere »
Shazia er uddannet mentor. Hun har desuden arbejdet som tolk i mange år.  Hun har erfaring med integration samt udsatte børn og familier. Derudover er Shazia i gang med at uddanne sig som sundhedscoach.
Alice
Sprog:
Dansk, engelsk, kinesisk og tysk
Læs mere »
Alice har en kandidat i kinesisk samt et bestået pædagogikum. Alice har mange års erfaring fra arbejdet som mentor, tolk samt gymnasie- og skolelærer. Derudover har Alice arbejdet som international- og studievejleder.
Sumaira
Sprog:
Dansk, engelsk, urdu, punjabi og hindi
Læs mere »
Sumaira er uddannet mentor, og hun har flere års erfaring fra arbejdet som mentor for udsatte borgere. Derudover har Sumaira arbejdet som tolk og støtteperson. 
Cecilie
Sprog:
Dansk og engelsk
Læs mere »
Cecilie læser til pædagog, og hun har erfaring med at arbejde med udviklingshæmmede unge og voksne. Cecilie har desuden erfaring med kontaktpersonopgaver og samvær.
Nadia
Sprog:
Dansk, engelsk og arabisk
Læs mere »
Nadia er uddannet sygeplejerske. Hun har erfaring fra sit frivillige arbejde som netværksperson for flygtninge. 
Siff
Sprog:
Dansk og swahili
Læs mere »
Siff er uddannet jordemoder og har blandt andet erfaring fra arbejdet med familiedannelsesprocessen fra tidlig graviditet til livet som familie. Siff har desuden international erfaring med frivilligt arbejde inden for det sociale og det sundhedsfaglige felt.  
Dohaa
Sprog:
Dansk, engelsk, arabisk og tysk
Læs mere »
Dohaa læser til socialrådgiver og har tidligere læst en bachelor i administration. Derudover har Dohaa arbejdet som frivillig og fungeret som næstformand i Red Barnet, hvor hun både har stået for planlægning af udflugter for børnefamilier samt fundraising til større arrangementer. 
Halim
Sprog:
Albansk og Dansk
Læs mere »
Halim er uddannet socialrådgiver med en helhedsorienteret tilgang til arbejdet. Halim har fokus på børn- og ungeområdet og har speciale inden for børn og unge med forskellige handicap.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Memox | Tlf. 22 53 33 17 | CVR: 37851582