22 53 33 17
22 53 33 17

Familiens Stemme: Hvad gør vi forkert?

Dato: 1. maj 2018
Hvad gør vi forkert, spørger en fortvivlet mor, der står i fare for at få sit barn tvangsfjernet.Hanne er en god mor, men sådan føler hun sig ikke, da vi møder hende første gang.Efter 13 måneder med ønskebarnet Peter og skærpet tilsyn fra kommunen er hun bange og fortvivlet og spørger: Hvad gør vi forkert?Hannes mareridt er, at kommunen tvangsfjerner Peter. Frygten er ikke ubegrundet. Ikke alt i familiens adfærd understøtter Peters udvikling og trivsel.Det vækker opmærksomhed, når mor og far stiller et tændt fjernsyn foran Peters tremmeseng i stedet for at tage ham op og lege med ham.Episoder som denne og flere andre foruroliger familiens sagsbehandler.
 

Peter er født i en udsat familie

Hanne er 26 år, da hun føder Peter. Hun er en kærlig og en god mor, men har på grund af nedsat funktionsevne nogle udfordringer.Peters far er også udfordret. Han har ofte svært ved at se og forstå sønnens signaler og behov. Peters sproglige udvikling er ikke alderssvarende. Han udvikler sig ikke helt efter bogen. Der er således gode grunde til, at familiens sagsbehandler er bekymret for Peter, der er født i en udsat familie. Bekymringen er så alvorlig, at kommunen overvejer at tvangsfjerne Peter.
 

Familiens sagsbehandler kontakter Memox

Familiens sagsbehandler kontakter os i Memox. Vi kommer således ind i sagen på et kritisk tidspunkt for familien og kommunen. En tvangsfjernelse er en alvorlig sag for alle involverede parter.Vores speciale er multietnisk familiebehandling, men vi har også gode resultater med udsatte familier og børn med danske rødder.Vi indgår en aftale med kommunen om behandling af familien efter § 52, stk. 3, nr. 3 i Lov om Social Service. Vi går til sagen på samme måde, som vi gør ved alle andre familier i vores familiebehandling.
 

Hvad gør vi forkert?

Vi begynder med at skabe en god kontakt og et tæt samarbejde med den kommunale sagsbehandler og andre fagprofessionelle omkring familien, så vi kan forstå, hvorfor de er bekymrede for Peter.Vores mål er nemlig at styrke forældrenes adfærd, så de bliver bedre til at understøtte Peters udvikling og trivsel.En af vores familiebehandlere tager kontakt med familien og begynder også her med at skabe en god kontakt og at lytte til familien.Det gøres klart for familien, at vores mål er det samme som deres og kommunens: at Peter skal blive boende hjemme, og at han skal udvikle sig til at blive så dygtig, som han overhovedet kan.Dette giver et godt og tæt samarbejde og en tryghed for familien, fordi vi ønsker det samme.Familiens stemme giver Peters mor udtryk for på denne måde:”Hvad gør vi forkert?” spørger Hanne dybt ulykkeligt og fortvivlet.
 

Hvordan lykkes vi som familie

Positivt formuleret er familiens stemme: ”Hvordan lykkes vi som familie?”Med dette positive spørgsmål in mente, begynder vi vores arbejde med familien.Vi lytter og taler med mor og far. Sammen øver vi, hvordan man kan forstå Peters signaler, og hvordan man kan imødekomme dem.Vi viser, hvordan forældrene kan lege med Peter, så de hjælper ham til et bedre sprog og en bedre udvikling. Vi er løbende i dialog med familiens sagsbehandler.Peters daginstitution fortæller, at de oplever en familie med ressourcer. Det stemmer med vores iagttagelse. Vi ser en mor og far med ressourcer og et ønske om at gøre det godt.
 

Fælles mål at styrke familien

Efter 8 måneders familiebehandling når vi vores mål om en styrket familie. Der er ikke længere overvejelser om tvangsfjernelse af Peter.Hanne genvinder i forløbet sin tro på, at hun er en god mor.Både mor og far forstår nu bedre Peters signaler og kan handle efter dem, så Peter får den respons, han har brug for. Hannes fokus er ikke længere på spørgsmålet: Hvad gør vi forkert?Familien er glade for forløbet. De fortæller os, at det blev familiens redning."Vores parforhold er styrket. Vi har lært at samarbejde, så vi bedre kan lykkes som familie".Familiens sagsbehandler er tilfreds med indsatsen, der har givet mor og far kompetencer til at mestre rollen som forældre og familie.
 

Det begynder med familiens stemme

Alle vores sager begynder med, at vi giver os tid til at lytte til familiens stemme. Hvad er deres ønsker, drømme og håb? Hvad er deres problemer og bekymringer?Hanne formulerede familiens stemme med ordene: Hvad gør vi forkert?Spørgsmålet udtrykker et tydeligt ønske om at gøre det rigtige og at lykkes som mor, far og familie. Familiens stemme er vores udgangspunkt for familiebehandlingen.Vi lytter og finder sammen med familien og kommunen løsninger, som familierne magter og tager ejerskab for.Kontakt og arbejde med familier med danske rødder og familier med rødder i andre lande har givet os en indsigt i og forståelse for familiebehandling på tværs af sprog og kulturerVi har stor erfaring med at finde praktiske løsninger, der både imødekommer familiers ønsker og kommuners krav til indsatsen.Vores familiebehandlere er pædagoger, socialrådgivere og psykologer med erfaringer fra kommuner og familiebehandling i Danmark.
 

Vi adskiller os fra andre familiebehandlere

På tre områder adskiller vi os fra andre familiebehandlere:
  • Vi er fleksible 24/7
  • Vi har en unik indsigt i familiebehandling på tværs af sprog og kulturer
  • Vi taler familiernes sprog og kender deres kultur
Tilsammen taler vi over 86 sprog foruden dansk og engelsk. Vores familiebehandlere er uddannede i Danmark og mange har rødder i de samme lande, som flere af de udsatte familier, vi samarbejder med.Vi kender familiernes kulturer, traditioner og sprog, så vi har ikke brug for at anvende tolke i vores behandling.Vi kender de krav, som kommunerne stiller til en socialfaglig helhedsorienteret indsats for familiebehandling.Det giver os en unik mulighed for at lykkes med indsatsen.
 

Vores mål er stærke og selvhjulpne familier

Fælles for de familier, vi møder, er et håb om et bedre liv. Men ofte mangler familierne tro på og viden om, hvordan de selv kan forbedre deres situation og blive mere selvhjulpne familier.Uanset baggrund, sprog og kultur tilbyder vi familiebehandling til udsatte familier, der har brug for støtte og behandling.Vores mål i Memox er at styrke udsatte familier, så de bliver stærke og selvhjulpne familier, der trives og kan klare sig selv.Vil du vide mere om, hvordan vi hjælper udsatte familier, børn og unge, så kontakt os!

Tak fordi du gav dig tid til at læse denne artikel.

Af hensyn til fortrolighed og tavshedspligt er navnene Hanne og Peter opdigtede og kommune og sagsbehandler er anonymiserede.
 
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
14. juni 2021
Memox lancerer ny specialiseret spædbørnsindsats til udsatte og sårbare forældre
Memox er nu klar til at tilbyde Sikker Start. Det er en specialiseret indsats til udsatte spædbørnsforældre, som skal være med til at skabe en sikker ramme omkring spædbarnets trivsel og udvikling i det første altafgørende leveår.
Læs indlæg
2. juni 2021
Det gør en kæmpe forskel, når forældrene føler sig set og hørt
”Det er her i Danmark, vi skal bo og føre vores liv videre. Det er her, vi skal opdrage vores børn. Så det nytter ikke, at vi trækker værdier fra vores hjemland ned over hovedet på børnene, når det ikke giver mening for dem.”
Læs indlæg
25. maj 2021
Vi fortsætter kun vores indsatser, så længe det er nødvendigt
For knapt halvandet år siden skiftede socialrådgiver-uddannede Mona Zandi jobbet som leder i en kommunal børne- familieafdeling ud med en stilling som teamleder i Memox. Og hun er glad for at kunne konstatere, at gennemsigtighed, tillid og respekt er nøgleord i Memox’ samarbejde med kommunerne.
Læs indlæg
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Memox | Tlf. 22 53 33 17 | CVR: 37851582